Invalidní důchod a rodičovská dovolená

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Čekáte nový přírůstek do rodiny a nevíte, jak to bude s vaším invalidním důchodem? Kdy máte nárok na mateřskou dovolenou? Jak je ošetřena rodičovská dovolená? Na tyto a mnohé další otázky se vám pokusíme odpovědět v našem dalším článku z oblasti HR.

Pojmy mateřská a rodičovská dovolená se často slučují a považují se za jedno a totéž. V praxi tomu tak ovšem není. Jde o dvě rozdílné instituce, které na sebe volně navazují u zaměstnaných, nastávajících rodičů. Záměrně nezmiňujeme pouze nastávající maminky, protože v současnosti může čerpat mateřskou i rodičovskou dovolenou také otec miminka. Tuto dávku nemocenského pojištění však může čerpat vždy jen jeden z rodičů, nicméně v průběhu čerpání se mohou vystřídat. Zpravidla zůstává na MD/RD rodič, který má v rodině nižší příjem.

Jak je to tedy s mateřskou dovolenou?

Na mateřskou dovolenou, neboli peněžitou pomoc v mateřství, má nárok zaměstnaná žena, která byla účastna nemocenského pojištění minimálně 270 kalendářních dnů před nástupem na MD, a to v minulých dvou letech (tzn. že pracovala minimálně 9 měsíců v uplynulých dvou letech před nástupem na MD). Jestliže žena ukončí pracovní poměr v době těhotenství, vztahuje se na ni tzv. ochranná doba v rozsahu 180 dní (tedy do 180 dní po ukončení pracovního poměru, žena může nastoupit na MD a má na ni nárok).

Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel, a to v rozsahu maximálně 28 týdnů (u vícerčat jde o 37 týdnů). Nástup na mateřskou dovolenou je umožněn 6–8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Po tuto dobu náleží zaměstnané ženě náhrada mzdy a tato dávka se určí z tzv. vyměřovacího základu, vypočítaného z průměrných hrubých příjmů za poslední rok. 

Je tedy patrné, že i maminky, které pobírají invalidní důchod a zároveň pracují, mají nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství stejně jako ostatní zaměstnankyně. O invalidní důchod nepřijdou, bude jim vyplácen souběžně s dávkou mateřské dovolené. Musí být ovšem plátci nemocenského pojištění. Nejrůznější brigádnické úvazky, například DPP (Dohoda o provedení práce) či DPČ (Dohoda o provedení činnosti), s výdělky nižšími než 10 000 Kč na platbu nemocenského pojištění nedosahují, a proto v těchto případech nárok na čerpání mateřské dovolené nevzniká.

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek, neboli dávka rodičovské dovolené, se začne vyplácet po příspěvku tzv. mateřské dovolené. Z výše zmíněných důvodů se může stát, že rodič nedosáhl na čerpání mateřské dovolené, a v takovém případě mu bude vyplácen rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Tuto dávku vyplácí úřad práce, mateřskou zase ČSSZ. Výše příspěvku činí v současné době 300 000 Kč a rodič si může sám zvolit měsíční výši a dobu čerpání tohoto příspěvku. Rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte.

Může se ovšem stát, že se dostanete do škatulky tzv. rodičů bez denního vyměřovacího základu. To bývá u nezaměstnaných rodičů (otec i matka) a osob, které nejsou ani v ochranné lhůtě a nesplnily výše zmíněné podmínky přiznání peněžité pomoci v mateřství (nemají nárok na mateřskou dovolenou, neplatily nemocenské pojištění). Takoví rodiče si nemohou flexibilně zvolit výši čerpání rodičovského příspěvku, ale bude jim automaticky nastaven na 7 600 Kč měsíčně nebo méně. Je to z důvodu zákonem stanovené výše čerpání rodičovské. Jestliže denní vyměřovací základ nepřesahuje nebo je nižší než 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, je příspěvek nastaven automaticky  úřadem práce, aniž si rodič jeho měsíční výši může zvolit.

Obecně tedy můžeme shrnout, že i zdravotně postižení rodiče mají nárok čerpat mateřskou i rodičovskou dovolenou, a to v plné výši. Musí ovšem splnit stejná zákonná ustanovení jako rodiče bez přiznané invalidity. Dochází zde k souběhu obou dávek, protože každá je vyplácena za jiným účelem. Invalidní důchod je pro kompenzaci zdravotního postižení, mateřský a rodičovský příspěvek je určen jako příspěvek na výchovu a zajištění péče o dítě.

V seriálu také vyšlo:

http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/20/dovolena-a-pracovni-neschopnost/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/08/pracovni-neschopnost-a-invalidita/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/06/19/soubeh-invalidniho-duchodu-a-pracovniho-uplatneni/

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!