Brigáda jako vstupenka na trh práce

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V dalším článku ze světa trhu práce vám chceme představit formy brigádnických úvazků. Jaké máme dohody mimo pracovní poměr? A jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění, když pracuji na dohodu?

Brigády jsou vhodným přivýdělkem nejen pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené. Jsou stále častěji preferovány i dalšími pracovníky, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou pracovat na hlavní pracovní poměr. Brigáda přináší větší míru flexibility a často i dostupnosti. Neplynou z ní ovšem stejné benefity jako u klasického pracovního poměru. Na co je tedy třeba myslet v souvislosti s brigádnickými úvazky?

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce se často využívá při krátkodobých formách spolupráce. U jednoho zaměstnavatele můžete odpracovat až 300 hodin za kalendářní rok. Funguje to tak, že můžete odpracovat libovolný počet hodin za měsíc, který si podle domluvy se zaměstnavatelem vykážete, a za takto odpracované hodiny dostanete smluvenou odměnu. Následně můžete pokračovat až do doby, než dosáhnete zmiňovaných 300 hodin. Poté je nutné spolupráci ukončit, nebo přejít na jiný typ pracovní smlouvy.

Při práci na DPP je třeba myslet na to, že když vaše měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč, zaměstnavatel za vás neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Na tento fakt by si měly dát pozor zejména osoby v I. a II. stupni invalidity, za něž toto pojištění neplatí ani stát. Tento typ úvazku proto není zcela vhodný pro osoby, jež potřebují splnit povinnost platby zdravotního pojištění, protože odměna často nedosahuje 10 000 Kč měsíčně.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti je v tomto směru mnohem výhodnější. Sociální i zdravotní pojištění za vás zaměstnavatel odvádí již při výdělku nad 2500 Kč měsíčně. Tento typ úvazku se vám proto počítá i do důchodového pojištění. Má ovšem omezení v tom, že lze odpracovat pouze 20 hodin týdně, což odpovídá v podstatě polovičnímu úvazku. Konkrétně nesmí výkon práce přesahovat polovinu stanovené týdenní pracovní doby za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za období 52 týdnů.

Obě tyto formy spolupráce musí být uzavřeny písemnou formou. Tyto dohody jsou vhodné zejména pro krátkodobu formu spolupráce, protože se na ně většinou nevztahují stejné benefity jako u standardních pracovních úvazků (dovolená, stravenky, překážky v práci na straně zaměstnavatele a další). Na druhou stranu jsou vhodným typem spolupráce pro navázání vztahu se zaměstnavatelem a otevření možnosti spolupráce na hlavní pracovní poměr.

Zejména pro mladé lidi je forma brigády skvělou příležitostí jak nasbírat nové zkušenosti a osahat si prostředí zaměstnavatele. Řada firem v současné době nabízí nejrůznější pracovní stáže (placené i neplacené), které jsou i přímo určené skupině osob se zdravotním postižením. Je to skvělá příležitost, jak vyzkoušet vzájemnou spolupráci a doladit případné problémy související s pracovním prostředím či výkonem práce v kontextu zdravotního postižení.

Nebojte se využít pracovní příležitost formou brigády, protože vám přinese nejen nové pracovní zkušenosti, ale může vám otevřít cestu i k hlavnímu pracovnímu poměru. Velké firmy často hledají brigádníky, a když se u nich osvědčí, nabídnou jim práci na hlavní pracovní poměr.

Přejeme vám, aby vám brigáda rozšířila obzory a pomohla nasbírat zkušenosti k vašemu vysněnému pracovnímu uplatnění!

V seriálu také vyšlo:

http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/08/05/invalidni-duchod-a-rodicovska-dovolena/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/20/dovolena-a-pracovni-neschopnost/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/08/pracovni-neschopnost-a-invalidita/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/06/19/soubeh-invalidniho-duchodu-a-pracovniho-uplatneni/

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!